top of page

Kan uw kind zijn of haar emoties moeilijk gepast uiten? Wordt uw kind overspoelt door heftige emoties? Wordt uw kind plots erg boos of heeft het vaak huilbuien? Wilt uw kind graag zijn of haar emoties beter leren herkennen en deze adequaat leren uiten? En werkt uw kind graag met honden? 

 

Leren omgaan met emoties

Bij emotieregulatie problemen reageren kinderen sterk op emotionele prikkels, zijn er sterke emotionele reacties in stress-situaties en is er een vertraagde terugkeer naar het basisgevoel. Kinderen kunnen moeilijk omgaan met hun emoties en deze gepast uiten.  

 

Via een specifiek therapieprogramma wordt het inzicht van uw kind in de dagelijkse emoties vergroot. Er worden verschillende copingstrategieën aangeleerd, ze leren hun emoties gepast uiten en probleemsituaties analyseren. Yuki zal uw kind gedurende het hele leerproces ondersteunen. Hij zal hen leren dat dieren ook emoties ervaren en deze uiten via hun lichaamstaal. Het gedrag van Yuki zal besproken en weerspiegeld worden. Er wordt gewerkt met een werkboek en veel spel- en therapiemateriaal. 

Ik ben een kanjer (1).png
bottom of page