top of page

De grove motoriek

De grove motoriek zijn motorische vaardigheden waarbij grote spiergroepen van de romp, benen en armen betrokken zijn. Kinderen leren door met hun lichaam te bewegen. Al bewegend krijgen ze sensorische feedback, waardoor ze bewegingen kunnen bijsturen, verfijnen en hun bewegingsarsenaal kunnen uitbreiden of aanpassen aan de eisen die de taak stelt. De kwaliteit van de grove motoriek beïnvloeden hoe kinderen in een sociale context (bv. tijdens spel-, en speelsituaties, turnlessen,…) naar elkaar kijken. Minder ontwikkelde motorische vaardigheden hebben in motorische situaties een grote invloed op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een kind. De motorische competentiebeleving kan er sterk onder lijden, waardoor de motivatie om te bewegen kan dalen. Die negatieve vicieuze cirkel moeten we proberen te vermijden of doorbreken.

Kids Spelen

Wat zijn mogelijke signalen bij problemen met de grove motoriek?

  • Houterig bewegen

  • Onhandig zijn 

  • Slechte spierspanning en coördinatie

  • Moeilijkheden met kruipen, lopen, springen, zwemmen, fietsen, rollen,…

  • Moeilijkheden met balvaardigheden

  • Moeilijkheden tijdens de turnles

  • Niet graag sporten/bewegen 

bottom of page