top of page

INPP therapie

Ieder van ons wordt geboren met een stel primitieve reflexen (bv. moro reflex, ATNR, STNR, TLR, palmaire reflex,…) die gelokaliseerd zijn in de hersenstam. Deze worden in de volksmond ook wel overlevingsreflexen of babyreflexen genoemd. Typerend aan deze reflexen zijn dat het stereotype, automatische en onbewuste reacties zijn. De belangrijkste functie vervullen ze tijdens de eerste levensmaanden om de baby te helpen overleven en  zijn daarnaast ook een leerschool voor vele andere motorische handelingen. Gaandeweg neemt het aantal verbindingen in de hogere hersencentra toe en neemt het reflexmatig karakter van de bewegingen af. Na een zestal maanden krijgt een baby deze primitieve reflexen geleidelijk aan onder controle en maakt het plaats voor bewuste, gecontroleerde bewegingen die aangestuurd worden vanuit de hogere hersencentra. De primitieve reflexen worden onderdrukt en geïntegreerd, waardoor de motoriek verder kan rijpen en verfijnen. Posturale reacties ontstaan en zorgen voor de balans en souplesse in het lichaam.

Baby kruipen

Indien primitieve reflexen niet tijdig worden afgeremd door het doormaken van een ziekte of overslaan van motorische mijlpalen, blijven deze het bewegingspatroon verstoren tijdens de verder ontwikkeling. Ook al weet het kind wat het wilt uitvoeren, het kan het niet correct tot uiting brengen. Bewegingen worden onbewust verstoort door de nog aanwezige primitieven reflexen.  Ze komen zo in de weg te zitten en weerhouden het kind om voluit te kunnen gaan. Dit kan niet alleen fysiek, maar ook sociaal-emotioneel problemen geven. We spreken dan over neuromotorische onrijpheid. Het centraal zenuwstelsel is nog onrijp, waardoor de motoriek nog niet op punt staat en dit de output in de klas of tijdens sportprestaties belemmert.

Wat zijn mogelijke signalen van neuromotorische onrijpheid?

 • Moeilijkheden met lezen, schrijven en/of rekenen

 • Spraak- en articulatieproblemen

 • Neus-keel-oorontstekingen

 • Wagenziekte

 • Tenenlopers  

 • Bedplassen

 • Motorische problemen

 • Moeizame zwangerschap en/of geboorte

 • Laat met kruipen, lopen en/of praten

 • Moeilijkheden met aankleden, eten, leren fietsen, en/of zwemmen

 • Moeilijkheden met ruimtelijke oriëntatie 

 • Moeilijkheden met stilzitten en/of concentratie

 • Verminderde motivatie voor school en/of onderpresteren

Verloop INPP reflex-integratie therapie

Bij de INPP methode trachten we de oorzaak achter het leerprobleem aan te pakken door een bewegingsprogramma samen te stellen. Het INPP (Institute for Neuro-Physiological Psychology) heeft specifieke oefeningen ontwikkeld om het centrale zenuwstelsel van kinderen vanaf 7 jaar verder te laten ontwikkelen.

Als gecertificeerde behandelaar in de INPP methode kan ik de neuromotoriek bij kinderen screenen aan de hand van medische, gestandaardiseerde testen. Als na de screening blijkt dat de primitieve reflexen nog niet geïntegreerd zijn, wijst dit op neuromotorische onrijpheid. Vervolgens wordt er een oefenprogramma samengesteld dat het kind in het bijzijn van de ouder(s) dagelijks dient uit te voeren. Deze eenvoudige oefeningen, waar geen extra materialen voor nodig zijn, vragen slechts 3 tot 5 minuten tijd per dag. Door ze gedurende een langere periode dagelijks te herhalen, worden ze geautomatiseerd en vindt rijping plaats. Het kind krijgt de lichaamsbewegingen onder controle en kan eindelijk laten zien wat het in zijn/haar mars heeft. Het wordt niet meer uitgeput door het steeds compenseren en er komt meer energie vrij om effectief te leren.

 

Dit oefenprogramma wordt reeds jaren succesvol toegepast in verschillende landen en is uitvoerig onderzocht in een tal van studies. U moet rekenen op een gemiddeld aantal van 5 consultaties gedurende 10 tot 12 maanden. Dit betekent dat u niet wekelijks met een INPP-consultant hoeft af te spreken, het INPP therapieprogramma is voornamelijk een thuisprogramma!

bottom of page