top of page

Het lichaamsschema

Een kind moet leren een adequaat beeld op te bouwen van zijn eigen lichaam en de positie ervan in de ruimte. Het lichaamsschema is het geheel van kennis, ervaringen en gedachten over het eigen lichaam. Het bepaalt voor een groot deel hoe een kind beweegt in de ruimte en hoe het die ruimte kent. Alleen als je je lichaam goed kan aanvoelen en inschatten kan je het op de juiste manier besturen.

Meisje met Drawing

Wat zijn mogelijke signalen bij problemen met het lichaamsschema?

  • Moeilijkheden bij het benoemen en aanduiden van lichaamsdelen

  • Moeilijkheden bij het benoemen of nadoen van houdingen en bewegingen

  • Zwakke tekeningen van menselijke figuren (niet gedetailleerd) 

  • Moeilijkheden met ruimtelijke oriëntatie en richtingen

bottom of page