top of page

De schrijfmotoriek

Ordelijk en vlot leren schrijven is niet vanzelfsprekend voor alle kinderen. Het is een complexe vaardigheid die ook in deze huidige digitale wereld nog steeds van belang is. Er gaan veel vaardigheden aan vooraf om leesbaar en aan een behoorlijk tempo te kunnen schrijven. Het vereist zowel motorische als cognitieve vaardigheden. Onder motorische vaardigheden vallen de juiste pengreep, pendruk, zithouding en motorische bewegingen vanuit de vingers, pols en ellenboog. Cognitieve vaardigheden zijn onder andere het geheugen, het concentratievermogen en de taalvaardigheid. Een schrijfprobleem kan dus verschillende oorzaken hebben en moet nader onderzocht worden. Het kan tot grote problemen leiden op school en de leerprestaties negatief beïnvloeden.

Een meisje in een klaslokaal

Wat zijn mogelijke signalen bij schrijfproblemen?

  • Slechte pengreep

  • Pijn of krampen tijdens het schrijven

  • Onleesbaar handschrift

  • Traag schrijftempo

  • Een groot handschrift

  • Te hoge pendruk (bv. potloodpunt breekt vaak af, door het papier drukken,…)

  • Slechte zithouding

bottom of page