top of page

De zintuigelijke ontwikkeling 

De zintuigen fungeren als het voertuig waarmee kennis wordt verworven vanuit het eigen lichaam en de buitenwereld. De hersenen en het lichaam werken samen via het centrale zenuwstelsel en zijn beide van de zintuigen afhankelijk voor het ontvangen van informatie. Geen enkel zintuig ontwikkelt of functioneert afzonderlijk, maar wordt door informatie van de andere aangevuld, gewijzigd en beïnvloed. Op die manier kunnen we optimaal dingen waarnemen. De hersenen verwerken die prikkels, zodat we ten slotte adequaat kunnen reageren.

We nemen waar via onze oren, ogen, tast, reuk, smaak, proprioceptie en evenwicht. Ik heb er voor gekozen om het evenwichtsorgaan apart te bespreken, omdat ik hier als therapeut specifiek in ben gespecialiseerd. De ontwikkeling van de andere zintuigen komen tijdens de therapieën ook aan bod, maar daar wordt niet in het bijzonder op geoefend.

tast.jpg

Wat zijn mogelijke signalen bij sensorische integratiestoornissen?

  • Onder-, of overgevoelig zijn voor één of meerdere zintuiglijke waarnemingen (hyper-, of hypogevoelig)  

  • Discriminatieproblemen (moeilijk prikkels van elkaar kunnen onderscheiden) 

bottom of page